Gå til sidens hovedinnhold

Selger for ca 100 mill, verdi 400 mill

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KKPE skal selges, og det for enhver pris!

I Lp  29. august er det oppslag av et svært fornøyd forhandlingsutvalg som uttaler at ca. 100 mill. er «en fair pris», og at de «ikke vil komme tilbake til formannskapet med et tilbud som ikke er interessant».

Et overveldende flertall  i formannskapet vedtok onsdag «det interessante forslaget», og vil selge KKPE (blant annet Krona) med stort økonomisk tap.

For en tid tilbake var selskapet og dets verdier anslått til ca. 1 milliard kroner. Kommunen eier 40 %, dvs. anslagsvis 400 millioner.

Er det da fair mot innbyggerne å forvalte kommunens økonomi på en så uansvarlig måte, et tap på 300 mill.?

At rådmannen foreslår dette er en sak, at formannskapet tilslutter seg dette er verre.

Det overrasker meg ikke at Høyre og Kongsberglista går for dette, men om V, Sp, Rødt, KrF, FrP, SV og Ap støtter dette vil være mer oppsiktsvekkende.

For Kongsberglista, med Kjell Gunnar Hoff i spissen, er KKPE og Krona en rød klut. At de var sterkt i mot byggingen er helt greit for meg, men at de ikke ser at økonomien i dette salget bærer helt galt av sted, kan jeg ikke forstå.

Partiet Høyre, både lokalt og nasjonalt støtter en sterk privatisering. Solberg- regjeringen har vært pådrivere for å selge ut vannkraften, Norges arvesølv. Tidligere foreslo de også at Staten skulle  selge seg ned i Kongsberggruppen. Heldigvis gikk Stortinget imot dette.

Høyre lokalt viser nå sin privatiseringsiver i Kongsberg. De vil selge seg ut av KKPE til spottpris. Jeg forstår ikke, at Høyre ikke synes det er greit å eie deler av et bygg som leies til kun  offentlige etater. (bibliotek, norsksenter, kino, kulturhus, teknisk fagskole, universitetet i Sørøst Norge m.fl.) Høyre har da alltid talt varmt om offentlig/privat eierskap (OPS) i andre sammenhenger.

Helge Evju (H) og Kjell Gunnar Hoff (Kbl) uttaler at det er problematisk at kommunen er med i et aksjeselskap. Hva har vært problemene til nå? Det skulle jeg gjerne likt og visst. KKPE har stødige vedtekter, som nettopp legger til rette for at utfordringer med samarbeidet privat/ offentlig skal fungere. Hoff uttaler at han var imot denne selskapsformen, meg bekjent var det hele Krona han kjempet imot.

Rådmannen uttalte til Lp på hva pengene kan brukes til. Hun nevner fond, nedbetaling av gjeld eller investeringer.

KKPE må være den beste investeringen, eller fondet som Kongsberg kommune kan eie. Det er få andre investeringer som er så framtidsrettet og trygge som fast eiendom. Med solide leietakere,  med lange leiekontrakter vil jeg kalle et Kinderegg. Selskapet går også med overskudd.

Rådmannen opplyser at leiekontraktene på 20 år, 16 år pr. dd, videreføres. Ja, og hva så? Kommunestyret og dets representanter må i slike store saker se i et lengre perspektiv enn dette.

Kongsberg kommune som medeier, er i dag med å bestemmer framtidig utvikling av selskapet, bl annet leiepriser.  Hva om kommunen ikke har økonomiske rammer til forlengelse om 16 år?

Hva vil skje med Musikkteatret? Det eies av KKPE.  Har kommunen sentrumsnære områder til nybygg for å huse alle de kommunale etatene og den fylkeskommunale fagskolen om 16 år? Hva skjer med universitetet? Alt dette eier KKPE.

Regner en med at det ikke trengs å huse universitetet og fagskolen i Kongsberg, eller skal de flyttes et stykke fra de nybygde studentboligene? Se det avhenger av leiepris i 2035.

Jeg håper rådmannen allerede har godt begrunnede svar på dette i sin innstilling, og at dette også er interessant for andre kommunepolitikere. De skal allerede fatte vedtak i saken førstkommende onsdag.  Dersom utredningen ikke svarer opp konsekvenser til beslutningsgrunnlaget godt nok, bør saken utsettes. Det har i alle fall ingen konsekvens!

Selg ikke Krona for knapper og glansbilder!

Kommentarer til denne saken