Gå til sidens hovedinnhold

Sellikbekken er IKKE reddet

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sekretæren i MDG skriver at «MDG fikk kommunestyret med på å redde Sellikbekken» i Lp den 12.11.19. Det MDG glemte å opplyse om, var at det vedtaket kun berører Sellikbekken i det korte leie der bekken renner under Sandsværveien ved Wennersborg skole.


Kampen om å redde fisken i Sellikbekken har faktisk pågått lenge. Bekken har stadig blitt utfordret ved tidligere og pågående utvikling i Funkelia, samt bygging av hus og vei langs bekkeleiet. Den siste miljøbelastningen bekken nå er utsatt for, er i Sellikdalen ved bygging av ny E134 og kommunal utvikling av område rundt renseanlegget.
Allerede i januar i år fremmet Kongsberg Arbeiderparti i UMU 2 klare merknader til reguleringsplan 372R som angår området renseanlegget i Sellikdalen. Det ene punktet var at reguleringsformålet måtte bl.a. ta hensyn til at Sellikbekken er en viktig gyte og oppvekstbiotop for Lågen. Det andre punktet var at reguleringsplanen må gi klare føringer til bruken av området som ikke kan skade fiskestammen i Sellikbekken. Forslagene ble enstemmig vedtatt i UMU.


Videre utover året 2019 har Kongsberg jeger og Fiskeforening (KJFF) fulgt godt med på bearbeidingen av bekkeleiet som SVV og nye E-134 måtte bearbeide. KJFF har dokumentert det uheldige og sannsynligvis det skadelige i bearbeidingen av bekkeleie, med bilder og tekst. Denne informasjonen er sendt til prosjektledelsen i Statens vegvesen/nye E-134, til fiskeforvalteren hos fylkesmannen, til Kongsberg kommune.


Kongsberg Arbeiderparti stilte spørsmål rundt bekken til rådmannen i UMU i utvalgsmøtene i september og november i år. Kongsberg kommune har hatt flere møter med SVV, hvor bl.a. arbeidene i Sellikbekken har vært tema, og det er grunn til å tro at de skadene i bekkeleie, bl.a. som KJFF har påpekt og dokument, nå vil bli rettet på.
Kongsberg Arbeiderparti forventer at den kommende kommunale bearbeidingen rundt renseanlegget (Reguleringsplan 372R), vil utføres på en måte som ikke skader bekkeleiet slik at bekken kan fortsette å være en viktig gyte og oppvekstbiotop for Lågen. Jeg regner med at også KJFF vil fortsette å følge godt med på hvordan Sellikbekken blir behandlet.
Kongsberg Arbeiderparti vil fortsette å sette ørretstammen i Sellikbekken på dagsorden.


Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.