På de tre oversiktsbildene tatt fra Steglet (bla øverst i saken) kan du se hvor store omveltningene har vært siden anleggsstarten i Sellikdalen våren 2016. Noe har forsvunnet og noe har kommet til.

Det skriver Statens vegvesen på sin nettside.

Mindre skog og grøntareal, mer utsikt og rom. Fra Steglet kan du nå se både Lågen med nye Kongsberg bru, Gomsrud terrasse og Gamlegrendåsen helt i bakgrunnen.

E134 utbyggingen startet for fullt i juni 2015.

– Kongsberg sentrum og mange boligområder blir spart for mye gjennomgangstrafikk i framtiden, opplyser Statens vegvesen.

Den nye samferdselshverdagen for Kongsberg og omegn er måneder unna. Går alt etter planen til veivesenet skal den nye E134 forbi Kongsberg åpne i november.

LES OGSÅ: