Varskurop om Sellikbekken får gehør

Kongsberg Jeger- og fiskeforening (KJFF) har vært standhaftige i sin kamp mot miljølovbrudd i Sellikbekken. De har gang på gang påpekt veivesenet står bak ulovlige inngrep i bekken. Nå varsler NVE befaring.