Kongsbergsamfunnet har de siste årene blitt satt på store prøver. Uvirkelige handlinger har rammet oss. De uforståelige og brutale drapene og voldshandlingene mot tilfeldige ofre i oktober 2021 ligger nært i tid. Det som er limet i kongsbergsamfunnet er tillit. Tillit mellom innbyggere, og tillit mellom innbyggere og myndigheter. Slik tillit gir trygghet. Alle skal føle trygghet på Kongsberg.

De siste dagene har Kongsberg på nytt blitt nevnt i det nasjonale nyhetsbildet. Det er i media blitt delt en video av en handling som har vært under etterforskning, hvor det nå er tatt ut tiltale og saken vil bli behandlet i domstolen. Der vil saken bli belyst i sin fulle bredde.

Selvsagt gjør det inntrykk på oss alle å se filmen. Filmen har reist en debatt både nasjonalt og lokalt, en debatt vi skal ta på største alvor.

For meg som ordfører på Kongsberg er det viktig at alle føler trygghet og har tillit til politiet. Gjennom formelle og uformelle møteplasser jobber kommunen sammen med politiet, for å skape et trygt Kongsbergsamfunn for alle. Et samfunn hvor dialog, forståelse og respekt er grunnleggende pilarer. Dette er et kontinuerlig arbeid.

I Norge er tilliten til politiet høy. Innbyggerundersøkelser viser at dette har vært stabilt over tid. Slik er det og skal det fortsatt være her også. Alle skal føle seg trygge på Kongsberg.