Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet – EU og EØS

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valgkampen er i gang, og de siste dagene har det dukket opp en debatt rundt Senterpartiet og EØS, der blant annet Høyres gruppeleder Helge Evju forsøker å fordumme Senterpartiets EØS-standpunkt. Høyre og andre partier, må gjerne kjøre fram EØS som en av sine kampsaker. Det er veldig bra. Bra i den forstand at det kan ha fokus på hva denne avtalen innebærer.

Helge Evju og Høyre har helt rett i at avtalen sikrer viktig markedstilgang for eksport, noe som er spesielt viktig her på Kongsberg. Ingen er imot det. Men i sin iver over å forsvare denne avtalen som Norge har hatt siden 1993 så hoppes det glatt bukk over ulempene Norge har med denne avtalen, særlig de negative konsekvensene vi har sett innenfor arbeidslivet.

Senterpartiet har aldri sagt at vi skal si opp noen avtaler før vi har nye avtaler på plass, og som sikrer markedstilgangen i Europa. Når Høyre påstår dette, ilegger de Sp standpunkt vi ikke har. Det er uredelig, og det er ødeleggende for debatten. Det å hevde at ordføreren aktivt jobber mot bedriftene på Kongsberg pga. SP sitt standpunkt rundt EU/EØS, er også en måte å senke debatten ned på et lavt nivå. Det å påpeke det opplagte vedrørende utfordringene denne avtalen har, er derimot ikke mer enn rett og rimelig.

Senterpartiet sitt mål er som Helge Evju helt korrekt nevner i sitt innlegg: «Erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU». I motsetning til Høyre som ønsker fullt EU-medlemskap.

Vi mener EØS-avtalen er udemokratisk og inngripende i stadig mer av hverdagen til folk. Direktiver blir automatisk tredd ned over hodene på oss, og viktige politikkområder blir i stadig større grad regulert av EUs lovgivning snarere enn av norske folkevalgte. Makten skal flyttes fra norske folkevalgte til byråkrater i Brussel. Her har nok SP og Høyre et ganske forskjellig syn på hva som er greit.

Det er jo også noe å merke seg, kanskje spesielt for AP, at den stadig økende skepsis som kommer til syne mot EØS, kommer innenfor fagbevegelsen. SP mener for eksempel at det ikke bør være slik at EØS-avtalen har forrang over tariffavtaler som norske fagforeninger forhandler fram. Slik er det i dag. Verktøykassa for å regulere arbeidslivet og tiltak mot sosial dumping er også noe som EØS ikke akkurat bidrar spesielt positivt til etter vårt syn. Her bør vi kunne bestemme selv. Vi må regulere arbeidsinnvandringen. Alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det får vi ikke til med dagens EØS-avtale, som i realiteten er en importavtale for sosial dumping.

Det er merkelig passivt at man ikke engang er interessert i å se etter andre muligheter, men slår ettertrykkelig fast at det ikke finnes noe alternativ til EØS, og at de som måtte mene det spiller bingo/hasard med næringslivet. Sett i lys av den nye situasjonen som oppstår ved at Storbritannia nå har gått ut av EU, så bør det i det minste gå an å ta en runde på om det er noen nye dører som kan åpnes? Vi vil jo tro det er gjort en del vurderinger internt i Storbritannia for deres valg selv om veien dit ikke har vært knirkefri. Vi mener det blir for lettvint å avfeie det uten noe som helst diskusjon.

Senterpartiet går til valg på å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det innebærer at vi ønsker å ta makt vi har gitt fra oss til EU tilbake. Det skal vi gjøre samtidig som sikrer markedstilgang, og som sikrer næringslivet i Norge og på Kongsberg fortsatt gode vilkår for handel med Europa. Vi sier ikke opp noen avtaler før vi har dette på plass

Så får gjerne Høyre og andre kalle oss naive og at vi spiller spill med industrien. Det gjør vi ikke, og det blir ikke mer sant selv om Høyre eller andre gjentakende ganger påstår det.

Det er godt vi har en brei partiflora å velge mellom fram mot det kommende valget i september

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.