Ikke minst at idrettsutøvere fra kommunen hevder seg på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i mange idretter. Det ser vi når ordføreren har samlet alle medaljevinnere i NM, EM, VM og OL.

Aktivitetsnivået i idretten gikk ned gjennom det første året i pandemien, men er nå høyere enn før pandemien, noe som er svært hyggelig. Hvis vi ser litt rundt oss så er den samlede idrettsandel i Kongsberg høyere enn både landsgjennomsnitt, Viken fylke og kommuner rundt oss. Særlig når det gjelder idrettsandelen blant barn, ligger Kongsberg høyt. Det er positivt! Hvis vi også ser på dekning av idrettsanlegg i kommunen så ligger det også høyt om vi regner pr. innbyggere, imidlertid er det idretter hvor kommunen har en lav dekningsgrad. De nye skolene i byen har alle flerbrukshaller hvor idretten kan disponere hallene etter skoletid, men i Hvittingfoss mangler den muligheten. Sp går derfor til valg på at planlegging av flerbrukshall i Hvittingfoss skal igangsettes i kommende periode. I tillegg til å gi den delen av kommunen en etterlengtet idrettshall, vil den være med på å øke dekningsgraden totalt sett for hallidretter som i dag har lav dekningsgrad. Samtidig mener Sp at arbeidet med å bygge en ny svømmehall må tas et skritt lenger i kommende periode. I dag pågår det et utredningsarbeid, men dette må tas videre til en reel planlegging av ny svømmehall til erstatning for den vi har i dag.

Sp er glad for at det ble mulig å etablere et e-sporttilbud sammen med idrettsklubbene i gamlekinoen. Samtidig ønsker vi også å få på plass et anlegg for den uorganiserte bilsporten i kommunen.

Sp er fornøyd med at vi har fått på plass i dagens kulturanleggsplan at det er mulighet for å søke tilskudd til løypekjøring i fjellområdene Ble og Skrim. Dette er kanskje et viktigere folkehelsetiltak enn et tilbud for konkurranseidretten og videreføres. Så vil det være flere idretter som ønsker seg nye anlegg. Det er naturlig at kommunen står som eiere i mange av anleggene, i dag har eier kommunen 60% av anleggene og idretten selv eier 31%. Fremover kan det kanskje være aktuelt at flere klubber også kan samarbeide om anlegg. Det må i tilfelle komme fra klubbene selv. Kommune og klubber kan også samarbeider om anlegg. Frem til nå har det ikke vært noe interesse fra privat hold om å bygge anlegg i Kongsberg. Skulle det komme «en rik onkel» er det naturligvis interessant å vurdere. Målsettingen til Sp er å bidra til fortsatt å finne de beste løsningene for idrettsfellesskapet i hele kommunen. I dette arbeidet er vi glad for at Kongsberg idrettsråd er en god samarbeidspart. #idrettskommunen Kongsberg