De to står på henholdsvis åttende og femte plass på lista.

Nominasjonskomiteen går inn for at Per Olaf Lundteigen (67) fra Øvre Eiker, Sigrid Simensen Ilsøy (42) fra Hol, Stian Bakken (35) fra Ringerike og ungdomskandidaten Kaja Kværner (21) fra Lier skal ha de fire øverste plassene på Sp-lista i Buskerud. Det kommer fram i en pressemelding.

– De siste meningsmålingene viser at Senterpartiet ville vært inne med to mandater fra Buskerud. Under nominasjonsprosessen har det ikke vært tvil om at Lundteigen skal renomineres som førstekandidat for Buskerud Senterparti, sier leder av nominasjonskomiteen Sunni Grøndahl Aamodt.

Grønn vekst

– Per Olaf Lundteigen har vært en tydelig politiker på Stortinget siden han første gang ble innvalgt i 1993, han er grundig og spisset i sitt politiske arbeid som har gitt resultater gjennom totalt fem stortingsperioder. Inneværende periode sitter Lundteigen i arbeids- og sosialkomiteen og han jobber for et trygt og rettferdig arbeidsliv for alle. Han mener vi må skape grønn vekst og fornybare næringer som gir nye arbeidsplasser i hele landet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sigrid Simensen Ilsøy var også nominert på andre plass ved forrige stortingsvalg, hun har møtt som vara for Lundteigen ved flere anledninger. Ilsøy er sivilingeniør i Statkraft, politisk aktiv i kommunepolitikk som gruppeleder for Sp i Hol. Sigrid ønsker å utjevne økonomiske og geografiske forskjellen, gjennom bedre distriktspolitikk.

Nykommer

Nykommeren Stian Bakken har en allsidig bakgrunn som viser noe av bredden i forslaget til stortingsvalglisten. Han har bakgrunn som folkevalgt i Flå, Hallingdal, han flyttet for få år siden i Ringeriksregion og bor nå på Hønefoss. Ved siste kommunevalg ble han valgt inn for Senterpartiet og sitter i formannskap og kommunestyre i Ringerike. Stian er utdannet innen ambulansefaget, økonomi og politi, og jobber til daglig i Økokrim. Stian er opptatt av beredskap og justis, barn og unge og sist men ikke minst økonomi.

På fjerdeplass på lista foreslår nominasjonskomiteen Kaja Kværner fra Lier. Kværner er ung og engasjert, hun har allerede rukket å få en del erfaring med organisasjonsarbeid og lokalpolitikk. I tillegg til å være nestleder i Buskerud Senterungdom er hun aktiv i Bygdeungdomslaget. Hun sitter i kommunestyret i Lier og er leder for landbruksutvalget der. Kværner studerer husdyrvitenskap på Norges Universitetet for miljø og biovitenskap.

– En god miks

– Med Lundteigen fra Eiker, Simensen Ilsøy fra Hallingdal, Bakken fra Ringerike og Kværner fra Nedre Buskerud har vi en god «geografisk miks» og disse fire besitter samlet en bred kompetanse sier nominasjonskomitéleder Aamodt.

– Dette har vært en svært krevende prosess, vi har hatt godt med kompetente og interessante kandidater, men har dessverre bare plass til 14, og vi skulle ivareta 19 kommuner, hvorav 3 større byer. Vi ønsker å representere bredden, både i geografi, erfaring, bakgrunn og alder, og mener vi har lagt fram en liste som nettopp dekker opp dette, vi har med oss to «nye» områder Svelvik som en del av Drammen og Jevnaker som også er knyttet til vårt Stortingsvalgområde, sier Aamodt.

Nominasjonskomiteens forslag til stortingsvalgliste for Buskerud Senterparti ser slik ut:

Plassering

Navn

Kommune

Fødselsår

1

Per Olaf Lundteigen

Øvre Eiker

1953

2

Sigrid Simensen Ilsøy

Hol

1978

3

Stian Bakken

Ringerike

1984

4

Kaja Kværner

Lier

1999

5

Kari Anne Sand

Kongsberg

1959

6

Simon Nordanger

Drammen

1991

7

Knut Skinnes

Krødsherad

1991

8

Eli Hovd Prestegården

Nore og Uvdal

1965

9

Espen Lahnstein

Lier

1976

10

Sigrid Lien Sagabråten

Nesbyen

1996

11

Hans Jørgen Skulstad

Jevnaker

1990

12

Jonn Gunnar Lislelid

Drammen (Svelvik)

1959

13

Anne Kristine (Tine) Norman

Sigdal

1967

14

Magnus Weggesrud

Øvre Eiker

1990