Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet og Bunadsgeriljaen sprer usikkerhet om Kongsberg sykehus

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Lp lørdag ser vi at Bunadsgeriljaen og Senterpartiet sprer usikkerhet om framtidig fødetilbud ved Kongsberg sykehus. Ordfører Kari Anne Sand har invitert lederen av Bunadsgeriljaen til Kongsberg for en «befaring». Begrunnelsen for å komme hit: «Vi ser at det pågår ting i Vestre Viken som bekymrer i forhold til fremtidig fødetilbud i Kongsberg og Bærum, til fordel for Drammen».

Dette er ubegrunnet oppspinn. De to viktigste tingene som pågår i Vestre Viken i forbindelse med fødeavdelingen på Kongsberg, er:
1. Oppgradering og innhenting av vedlikeholdsetterslep gjennomføres for hele sykehuset, og nå står snart fødeavdelingen for tur.
2. Det er avtalt med Drammen at Kongsberg sykehus skal avlaste ved kapasitetsmangel i Drammen. Fødende får i slike situasjoner tilbud om å reise til Kongsberg. Dette samarbeidet er igangsatt og de første fødende fra Drammen kom til Kongsberg i sommer.

Lederen av Kongsberg sykehus, Stein-Are Agledal, oppdaterte undertegnede om disse punktene på telefon mandag morgen. Han sa han hadde blitt overrasket da han i Lp på lørdag leste om bekymringen omkring fødetilbudet. Han bekreftet at vi kunne referere ham på dette.

Heldigvis har vi ingen usikkerhet hengende over vårt lokale sykehus nå.

Men i 2012 var usikkerheten reell. Kongsberg sykehus var nedleggingstruet. Det var ingen støtte å hente hos regjeringen, hvor Senterpartiet satt. Deres partner Arbeiderpartiet lanserte forslaget om nedleggelse ifbm nytt sykehus i drammensområdet. Det var på denne tida akuttkirurgien ble flyttet.

I 2015 fikk vi fra minister Bent Høie Norges første komplette plan for framtidig sykehusstruktur; «Nasjonal helse- og sykehusplan». Kongsberg sykehus var reddet! Det ble definert som «akuttsykehus» som minst skal ha akutt indremedisin, anestesiberedskap og planlagt kirurgi. Dette er tilstrekkelige forutsetninger for at et sykehus kan ha fødeavdeling. Det hadde Kongsberg, og fødeavdelingen ble reddet! Akutt ortopedi beholdes også, inklusiv akuttkirurgi.

Vestre Viken gjorde etter dette en rekke vedtak med positive effekter for Kongsberg sykehus, ref «sykehus i nettverk» samt bygningsmessig og utstyrsmessig oppgradering.

Men ett punkt var fortsatt ikke avklart; oppgaver, kompetanse og kapasitet innen «AMM», forkortelsen for «akuttmedisin og –mottak».

14-03-2018 gjorde kommunestyret følgende enstemmige vedtak:
«Kommunestyret i Kongsberg gir vedlagte høringssvar og krever at:
- Akutt bløtdelskirurgi etableres ved Kongsberg Sykehus i en form tilpasset dagens situasjon og kirurgi
- Akutt- og mottaksmedisin utvikles til å bli et satsingsområde for Kongsberg sykehus med særlig satsing på moderne kommunikasjonsløsninger med mobile enheter
- Kongsberg Sykehus sikres videre utvikling innen etablerte fagområder både med hensyn til kompetanse, utstyr, herunder MR-maskin og moderne kommunikasjonsdeling
- Bygningsmessig oppgradering realiseres og ortopedikapasitet overføres i tråd med vedtatte planer»

Etterpå har det skjedd mye positivt innen AMM. Samarbeid med teknologiindustrien. Etablering av Kongsberg som testområde for 5G-kommunikasjon, hvor flerkanalskommunikasjon med ambulanseenheter og legespesialister andre steder kan etableres. Styrket ambulanseberedskap. Og andre positive elementer som vi skal komme tilbake til.

Kommentarer til denne saken