Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet tar fortsatt ansvar i Viken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

E18-prosjektet i Bærum har skapt høy temperatur i fylkespolitikken, og MDG og SV valgte å forlate det rødgrønne fylkesrådet. Sp har valgt å bli sittende med en hånd på rattet sammen med Ap. Det er det to viktige grunner til.

Den første og viktigste grunnen er at Sp vil levere på vårt viktigste valgløfte, nemlig oppløsning av Viken. Det var en stor seier for Sp da vi fikk en avtale med Ap, MDG og SV i Viken om å sende oppløsningssøknad for gigantfylket vårt. Derfor er vi selvsagt skuffet over at SV og MDG valgte en symbolsk markering ved å forlate fylkesrådet på en statlig vei som Viken uansett ikke kunne stanset. De skaper unødvendig usikkerhet om oppløsningssaken. Vi som fortsatt sitter i Fylkesrådet er imidlertid enige å fortsette å styre på den politiske plattformen vår. Slik har Sp sørget for at løftet om å sende oppløsningssøknad står fast. Vi forutsetter at både SV og MDG som tidligere har sagt de er imot Viken vil stemme sammen med oss når saken kommer opp neste år. Dessuten vet vi at motstanden mot dagens fylke er stor i mange partier, som kan bidra til flertall.

Den andre grunnen er at E18-prosjektet har blitt både grønnere og billigere etter at vi framforhandlet en ny avtale med staten, og at konsekvensene ved å si nei ville fått store konsekvenser for andre kollektivprosjekter og samferdselstiltak i Viken. Noen framstiller det som om det er avtalebrudd at vi åpner for bygging av ny E18. Det er ikke riktig. Det har aldri eksistert en avtale om å si nei til E18. De fire partiene i fylkesrådet hadde en avtale om å jobbe for å få til forbedringer i det E18-prosjektet som regjeringen presenterte i vinter. Derfor fikk vi fylkestinget med på å trekke den økonomiske garantien fra fylket for å forhandle om en løsning som «i større grad sikrer en god kollektivløsning, bidrar positivt til 0-vekstmålet, og har en samlet økonomisk ramme og finansiering som sikrer at det er realistisk å få gjennomført hele prosjektet». Dette sto partiene i fylkesrådet sammen om.

Og det greide vi. Det nye E18-prosjektet har styrket kollektivtilbudet. Vi får kollektivfelt i høyre felt i begge retninger. Ny kollektivterminal på Lysaker ble en del av prosjektet og skal binde E18 sammen med øvrig kollektivtrafikk. Den skal bidra til at overgangen mellom buss, tog og bane blir enklere og gi færre busser inn mot Oslo sentrum. Prosjektet blir 800 millioner billigere og bilistene skal betale mindre i bompenger enn planlagt. Dette er i tråd med den politiske plattformen vi framforhandlet med MDG og SV.

Et pussig poeng er det også at MDG ved Oslos Lan Marie Berg undertegnet en avtale i Oslopakke 3 i 2016 som hadde mye dårligere kollektivløsninger enn avtalen de nå sier er «tidenes miljøsvik».

Hva ville konsekvensen vært om vi i fylkesrådet nektet å stille garanti for bompengene på E18? Blant annet ville finansieringen av den helt nødvendige Fornebubanen falt bort, og fylkeskommunen måtte brukt flere milliarder kroner på å finansiere infrastruktur som ellers ville blitt finansiert av statlige midler og grunneierbidrag. Dette er midler som må i så fall må tas fra andre poster i Vikens budsjett. Enkelt sagt – vi kunne risikert å bruke storparten av Vikens budsjett til å finansiere store veiutbygginger i Bærum, på bekostning av skoler, veier og kultur alle andre steder i Viken. Det ville knekket oss økonomisk og er selvsagt politisk helt uakseptabelt.

Senterpartiet har aldri vært begeistret for gigantprosjektet E18. Derfor stemte Sp’s stortingsgruppe mot prosjektet, men ble nedstemt. Når man blir nedstemt i politikken kan man velge trass og indignasjon og symbolpolitikk, eller man kan ta ansvar og gjøre resultatet best mulig. Det var veien Sp og Ap i Viken valgte. Vikens 1,2 millioner innbyggere fortjener fylkespolitikere som tør å være en rødgrønn motvekt mot dagens regjering.

Kommentarer til denne saken