Jeg var ikke gamle karen da EU-debatten stod på som verst i forkant av folkeavstemninga i 1994, men en ting har jeg lært. En viktig del av taktikken til ja-partiene var å tegne et skremselsbilde og spre usannheter om hvordan det ville gå med Norge hvis vi ikke ble en del av EU. Norge ville nærmest blitt et u-land å regne, ifølge disse. Vel, Norge er fortsatt ikke medlem av EU og vi har en av de sterkeste økonomiene i verden.

Det norske folk sa nei til EU i både 1974 og 1994. Det skal vi være glade for. Norge styres fra Norge, vi har vår egen valuta og vi er ikke en del av det udemokratiske styringssystemet i EU, som svekker nasjonalstatene og folkestyret.

Derimot ser vi trøbbel på en rekke samfunnsområder, særlig i arbeidslivet. Lønns- og arbeidsvilkår er pressa ned i en rekke praktiske yrker. Midlertidige ansettelser, bemanningsbyråer og svekkelse av fagforeningsmakt brer om seg. Useriøse aktører og mangel på kontroll er i ferd med å knekke deler av norsk arbeidsliv. Hva er roten til dette? EØS-avtalen og prinsippene om fri flyt av arbeidskraft over grensene.

I takt med Senterpartiets økning på målingene, ser det ut til Ja til EU-/EØS-partiene ønsker å kopiere taktikken fra 1994. Dette er trist for det politiske ordskiftet og det er ikke minst en undervurdering av innbyggerne.

Folk er ikke dumme.

La meg svare klart på noen av påstandene som er spredd rundt i det siste:

Senterpartiet vil si opp avtaler som ødelegger for handelen med utlandet.

Nei, Senterpartiet vil ikke si opp noen avtaler før vi har nye på plass som sikrer tilgang på internasjonale markeder. Vi kommer alltid til å stå opp for norske arbeidsplasser, og for at industrien på Kongsberg, laksen og andre viktige eksportvarer har tilgang til internasjonale marked.

Senterpartiet vil mure Norge inne.

Nei. Senterpartiet vil at norske folkevalgte skal bestemme i Norge, samtidig som vi har forpliktende internasjonalt samarbeid med hele verden. Samfunnet organiseres best med folkestyre i oversiktlige enheter, ikke store. Det er derfor vi er imot norsk medlemskap i EU. Det er derfor vi er imot Viken og for Buskerud som eget fylke.

Det finnes ikke alternativer til EØS.

Jo. Se på Brexit. Se på Sveits. Til nå har ikke ja-partiene vært villige til å utrede alternativer engang. Senterpartiet er ikke imot kunnskap om alternativer til EØS.

EU-/EØS-motstandere er innvandringsfiendtlige.

Nei. Senterpartiet vil rydde opp i norsk arbeidsliv. Det betyr at alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal fortsatt ha arbeidsinnvandring, men kontrollert og seriøst slik at vi sikrer at ingen blir utnytta, uavhengig om man heter Ola eller Wojciech. Norge står i fare for å mangle 100 000 fagarbeidere innen 2035. Koronapandemien har vist oss hvor sårbare vi nå er. Derfor må vi utdanne flere av disse sjøl fremfor å importere.

Norge er lite land og EØS er det beste vi kan få.

Nei. Dette er å snakke Norge ned, på feilaktige premisser. Norge er en viktig handelspartner for både EU og resten av verden. Vi er en stor eksportør av olje, gass og laks. Sjølsagt vil EU og andre være interessert i å ha handelsavtaler med oss. Senterpartiet vil ikke ha avtaler som gjør at vi avgir mer og mer makt til byråkrater i Brussel.

Det er helt fair utfordre Senterpartiet på vårt EU-/EØS-standpunkt, men vi forventer redelighet i debatten og at man slutter å trekke våre intensjoner i tvil. Særlig gjelder dette partier som ønsker å samarbeide med Senterpartiet i regjering.

Senterpartiet har alltid stått opp for folkestyre, fellesskap og nasjonal kontroll over naturressursene. I det ligger det prinsipper om desentralisering av makt og myndighet, at nasjonalstaten sikrer små forskjeller i samfunnet og at fjellet, vannet, fisken og skogen tilhører fellesskapet og det norske folk.

Samhold og solidaritet må gå foran er rent markedshensyn. Vårt alternativ er et marked som korrigeres ut ifra politiske mål og gjennom folkevalgte organer.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.