Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiets politiske regnskap for 2015-2019

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sp inngikk en kontrakt med våre velgere innenfor kommunevalget i 2015. Det vil bli for omfattende å gjennomgå alle programpunktene, men vi i kommunestyregruppa vil løfte fram noen av de sakene som vi har fått gjennomført i denne perioden som en del av det politiske flertallet:

• Noe av det viktigste er at kommunens økonomiske frihet er styrket ved at vi, sammen med rådmannen har bygget opp et fond for å møte fremtiden.
• Bunnfradraget for eiendomsskatt er hevet vesentlig, noe som bidrar til å jevne ut sosiale ulikheter.
• Det er under planlegging og lagt ut boligområder i hele kommunen i perioden.
• By- og bygdelag er etablert i hele kommunen.
• Grendeskolene er sikret.
• Kommunens kompetanse i plan og byggesak er styrket, flere befaringer bedrer dialogen.
• Ny Vestsiden Ungdomsskole, bygd i massivtre og som plusshus.
• Vedlikehold av eksisterende kommunale bygg er i henhold til plan.
• Arbeid for helitidskultur hos de som ønsker det.
• Helse- og omsorg er styrket med 80 millioner.
• Stor satsing på forebygging av psykisk helse.
• Nytt dagsenter på Skinnarberga.
• Økt støtte til Fontenehuset, ASVO, Naturskolen, Inn på Tunet m.fl.
• En barneverntjeneste som hele landet ser til for å lære.
• Ny kunstgressbane i Hvittingfoss og i Jondalen.
• Studentboliger ved USN.
• Økt fokus på jordvern og skog/tre som klimaløsning.
• Være en god vertskapskommune for universitet/fagskole/videregående og for næringslivet.
• Ny næringsplan, industriplan og landbruksplan.
• Gang/sykkelbru over Lågen.

Sammen med andre partier har Sp fått gjennomslag for mange av sine viktige saker. En viktig sak som vi har fått gjennomslag for, er igangsettelse av en tillitsreform innen kommunal sektor. Sp har også støttet gode forslag fra andre partier, som byutviklingsprosjekt, arbeid med vekst i Kongsberg, økt fokus på klimautfordringer, tiltak mot mobbing i skolene for å nevne noe. Perioden har gitt grunnlag for mange gode politiske vedtak, til beste for hele kommunen og innbyggerne. Takk til rådmannen og administrasjonen for et godt samarbeid og takk til våre politiske kollegaer fra alle partier i utvalg og kommunestyre.

Kommentarer til denne saken