Gå til sidens hovedinnhold

Sentrumsutvikling, en sammensatt og komplisert øvelse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved å lese artiklene, leserbrevene og kommentarene i Laagendalsposten, så ser man at Kongsberg-folk bryr seg om mange saker i lokalsamfunnet. Men vi man ser litt nøyere på det, så ser man at mange av sakene kommer inn på de samme temaene.

Sentrumsutvikling er ett av disse temaene. Enten diskusjonen omhandler handel utenfor sentrum, opprettelse av betongpark for skating, det nye hotellet på Sildetomta, plassering av Vinmonopolet eller utbygging av Fredheim og Berntsengården, så omhandler alle disse sentrumsutvikling i større eller mindre grad.

At så mange engasjerer seg i saker som handler om sentrumsutvikling ser jeg på som veldig positivt. Det betyr at mange i byen bryr seg om sentrum og hvordan man vil ha det i fremtiden, og det er bra. Ingen ting er verre en likegyldighet.

Men sentrumsutvikling er et komplisert tema. Det er mange faktorer som sammen fører til et attraktivt sentrum, og man kan ikke fokusere på enkeltfaktorer uten å se den store sammenhengen. Simen Murud fra Høyre peker på flere gode punkter i et leserbrev i forbindelse med diskusjonen om handel utenfor sentrum. Sluttrapporten fra byutviklingsprosjektet er også interessant lesing for oss som engasjerer oss i utviklingen av Kongsberg sentrum. Personlig ønsker jeg å peke på en faktor som jeg ikke synes har blitt belyst i så stor grad i diskusjonen, selv man kommer inn på noe av det i kapittelet «Den produktive by» i byutviklingsprosjektets sluttrapport.

Viktigheten av kompetansearbeidsplasser i sentrum

Diskusjonen om bysentrum sin vitalitet og attraktivitet er ikke unik for verken Kongsberg eller Norge. I Storbritannia har Centre for Cities, en partipolitisk uavhengig tenketank sett på utfordringene som møter dagens bysentrum. I flere rapporter, både fra 2013 og 2019, peker de på en viktig suksessfaktor som jeg synes har fått lite fokus i diskusjonen i Kongsberg.

I Norge har man i flere tiår hatt fokus på å holde handelen i sentrum for å skape et attraktivt sentrum, noe vi også ser blir brukt i Kongsberg som et argument i diskusjonen om handel utenfor sentrum. Undersøkelsene fra Centre for Cities viser derimot at økt handelsvirksomhet heller er en konsekvens av et attraktivt og vitalt sentrum istedenfor årsaken.

I en rapport fra 2019 fra Centre for Cities peker de på at sentrum er sammensatt av blant annet handel, boliger og andre arbeidsplasser, og at man behøver å se på disse som en helhet, ikke bare handelen separat. I Storbritannia har også handelen vært særlig i fokus i likhet med i Norge. En av faktorene som de mener ofte blir oversett er arbeidsplasser, som vil føre til at flere oppholder seg i sentrum, som igjen vil føre til at handelen øker på grunn av flere potensielle kunder.

Centre for Cities peker særlig på viktigheten av kompetansearbeidsplasser i sentrum, nær kollektivknutepunkter. Og hvis man tenker på det, så synes jeg dette gir mye mening. De fleste er som regel på jobb fem dager i uken, og hvis denne jobben er i sentrum, så vil det være større sannsynlighet at man benytter seg av tjenester og handel i sentrum på vei til eller fra jobb, eller i lunsjpausen. Og arbeidsplasser nær kollektivknutepunktene vil kunne føre til at flere benytter seg av kollektivtransport, siden man slipper bytte av buss/tog, eller at det er langt å gå fra kollektivknutepunktet til arbeidsplassen.

Hva med Kongsberg?

I Kongsberg har vi veldig mange som bor i boligfeltene utenfor sentrum og jobber i Teknologiparken. Hvor ofte handler de i sentrum i ukedagene? Og hadde dette vært annerledes dersom flere hadde hatt jobben sin i sentrum?

Så mitt innspill når det gjelder attraktivitet og vitalitet i Kongsberg sentrum er at man kanskje burde se litt bredere enn bare handel, og særlig på å øke antall arbeidsplasser i sentrum. Hva med at man istedenfor å bygge enda flere boliger på Nymoen når man river gamle bygg og bygger nytt for eksempel hadde fått et bygg som huset et kontorfellesskap for mindre bedrifter, oppstartsbedrifter og bedrifter som trenger et Kongsberg-kontor? Så kunne man hatt en kafé i første etasje, både for dem som har kontor i bygget og resten av byens befolkning. Personlig har jeg med tro på det enn å bare fokusere på handel og boliger.

Kommentarer til denne saken