Sigdal og Krødsherad har 24 timers IT-support i Kongsberg. Modum har ingen nattberedskap

Med fiberutbygging, livsviktige IT-løsninger og innføring av ny helseteknologi valgte Sigdal og Krødsherad å bryte samarbeidet med Modum og bli med i et storstilt IKT-samarbeid i Kongsberg. Modum fortsetter på egen kjøl, men IT-sjef i Modum, Håvard Orsteen er ikke bekymret for at de blir for små alene.