NMK Modum og Sigdal postet dette på løpets Facebook-sider tirsdag:

Sportskomiteen har i kveld kommet fram til en avgjørelse som gjør at vi ser oss nødt til å utsette Sigdalsrally 16. januar, på grunn av de nye covid-19 innstrammingene som ble innført for de første to ukene i januar.

Det blir for utfordrende for oss å gjennomføre arrangementet innenfor de reglene som nå gjelder, ikke i forhold til deltakerne selv, men for våre funksjonærer som må jobbe sammen på tvers av etablerte kohorter.

Det er selvsagt ekstra synd nå som forholdene er perfekte og påmeldingen er bra. Vi håper at vinteren vil holde seg og vi er allerede i gang med jobbingen fram 6. mars.