Signerte sin første kontrakt for ny teknologi

Kongsberg Maritime har signert sin første kontrakt på et nyutviklet system som skal håndtere fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) fra ubemannede fartøy.