Kongsberg og Norge har mye å takke Sigurd Friis for. Hans livslange innsats for lokalsamfunnet blir stående som et lysende eksempel på hva enkeltmennesket kan gjøre. Han kom til byen som gutt i 1948 da faren hadde fått jobb som rådmann. En anstrengende reise fra krigsherjede Skjervøy i Troms var i minnet resten av livet. Den legendariske Guttorm Friis hadde rådmannsjobben i 30 år og var helt sentral i byggingen av det moderne Kongsberg.

Sigurd Friis engasjerte seg tidlig. I Røde Kors var han leder i mange år etter et medlemskap som strekker seg tilbake til 1950-årene. Han og kona Jorunn var et sammensveiset par.

Hans løpebane i Forsvaret ble omfattende. Bataljonssjef ved Brigaden i Nord-Norge, avdelingsforstander for Krigsskolen, sjef for Norges FN-bataljon i Libanon, regimentssjef på Heistadmoen. I tre år tjenestegjorde han som adjutant for kong Olav.

Tragedien rammet Heistadmoen i 1995. Terje Gråberg døde og Bjørn Schau fikk invalidiserende skader under skyteepisoden i vaktbua. Regimentssjef Sigurd Friis utviste et enestående lederskap under denne hendelsen og glemte aldri det som skjedde. 20 år etter inviterte han pårørende og Bjørn Schau til minnemarkering i leiren.

Han kjempet mot flytting av Telemark Bataljon fra Heistadmoen til Rena og jobbet etter flytting for aktivitetspark i leiren. To militærhistoriske bøker har han forfattet.

14 år fikk han som styreleder i Norsk Bergverksmuseum, han var en kampvillig leder for Eldrerådet og engasjerte seg for idretten gjennom ledervervet i Idrettsrådet. Selv var han aktiv og deltaker i Birkebeinerrennet. Skisporten sto ham nær.

I Rotary var han en periode guvernør for 60 klubber på Østlandet.

Tankene går til familien. Sigurd Friis ble 84 år gammel.