Slik blir brua mellom Stortorvet og Sølvparken

Arbeidene på Sildetomta går fremover. Etter hvert skal Sølvparken-bygget knyttes sammen med Sortorvet med en døgnåpen gangbru. Her er de første tegningene.