I Nittedal kommune, med sine 24 114 innbyggere, har temaet "God folkehelse" fått et eget underpunkt i kommuneplanens samfunnsdel, og hele 3 fulle sider i planen er avsatt til temaet. I tillegg har de en egen kommunedelsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett. I denne kommunen har idretten og kommunen blant annet en fastlagt avtale om finansiering av idrettsanlegg; den såkalte "Nittedal-modellen". Dette er en modell som flere og flere kommuner i disse dager kikker nøyere på. Jeg ble også nysgjerrig på denne modellen, og det var slik jeg kom over kommunedelsplanen deres.

Deres visjon er:
Aktivitet for alle, hele livet

Hovedmål fysisk aktivitet er:
Nittedøler er fysisk aktive hver dag, gjennom hele livet

Hovedmål friluftsliv er:
Alle nittedøler har lett og nær tilgang til opplevelser i naturen.

Hovedmål idrett er:
Nittedal har anlegg og områder som stimulerer til at flest mulig driver idrett

Konklusjon:
Nittedalsamfunnet må utvikles slik at alle har mulighet til å være i aktivitet hele livet. Det vil ha stor effekt for den enkeltes helse og livskvalitet, og vil samtidig gi en stor folkehelsegevinst for hele samfunnet.

Dette kaller jeg riktig og viktig fokus!

Men hvorfor skriver jeg om Nittedal egentlig? Jo, for denne kommunen er på størrelse med Kongsberg, og befolkningen er aktive både via organisert og uorganisert idrett. Innbyggerne bruker heller helgene sine ute i skogen, eller som heiagjeng i i en aktivitetshall, fremfor å ta en kaffe latte i byen - også sammenlignbart med majoriteten av innbyggerne i Kongsberg. Innbyggerne er aktive og det er Kongsbergfolk også! I denne kommunen har virkelig idrett og fysisk aktivitet blitt prioritert, og fått sin velfortjente plass og oppmerksomhet.

Kan de kan vi tenker jeg. Men GUD VI HAR EN LANG VEI Å GÅ I KONGSBERG.

I Kongsberg kommunes kulturanleggsplan står det at Kongsberg skal:
• stille anlegg og tilskudd til aktivitet til rådighet for å stimulere frivillige, private og offentlige aktører til å skape gode og attraktive arenaer for aktivitet og opplevelse innenfor musikk, scenekunst og fysisk aktivitet.

Dette punktet er ett av flere punkter som Kongsberg i dag ikke klarer å oppfylle. Når 6-7 år gamle fotballspillere må slutte med sin aktivitet, fordi den eneste ledige treningstiden er 15.30, og da er ikke foreldrene hjemme for å kunne kjøre de til trening, er det noe som er feil.

Eller når venninnegjengen ikke får mulighet til å leie hallen privat fordi den organiserte idretten må prioriteres, og hallkapasiteten er allerede sprengt. Vi mangler baner og vi mangler haller, og vi trenger det NÅ!

Videre står det i planen:
• Gi brukerrepresentanter en sentral plass ved planlegging og tilrettelegging av alle tiltak.

Hvorfor blir da ikke idrettsrådet sine innspill, der de påpeker at det vil by på store problemer når fotballen mister en hel baneflate på Skavanger, tatt seriøst? Hvorfor finner man ikke ut hvordan man skal løse denne utfordringen før man går i gang med videre planer for området?

Men det som faktisk bekymrer meg aller mest før kommende valg er:
Hvorfor er det ikke en eneste av dagens sittende politikere som stiller kritiske spørsmål om dette???? Er det mangel på innsikt? Prioriteringer? Ikke vet jeg.

Jeg stiller til valg for Kongsberg Høyre fordi de vil prioritere. Vi har en realistisk målsetning om å:
• Gi tilskudd til Kongsberg Idrettsråd for å gjøre pålagte administrative oppgaver for idrettsforeningene.
• Øke kapasiteten i Kongsberghallen ved å finne en annen tilfredsstillende løsning for ishockey.
• Øke driftsmidlene til lag og foreninger.
• Utvikle Idrettsparken slik at den kan få etablert kunstgressbaner og bane med undervarme.

Hvorfor så beskjedent sier mange jeg snakker med? Vi trenger jo sårt både svømmehall og store flerbrukshaller!

Jeg hadde selv stilt de samme spørsmålene for noen år siden. Nå har jeg de siste 3 årene jobbet målrettet som frivillig med idrett i Kongsberg. Er det én ting jeg har notert meg, så er det at ingenting blir gjennomført ved hjelp av drømmer og ønsker. Samme hvor engasjerte og hardtjobbende klubber og de frivillige er, vil de komme til kort uten bred og massiv politisk støtte.

Vi må derfor starte der. Jeg skal opp i ringa for idretten i denne byen. Jeg vil at vi til syvende og sist skal gjøre mer enn å bare "snakke" om f.eks. bygging av svømmehall i Hvittingfoss. Jeg vil at vi skal utrede, kreve og gjennomføre.

God folkehelse SKAL prioriteres, god folkehelse ER VIKTIG! Nå er det jaggu på tide at folkehelsa får den plassen og oppmerksomheten som den fortjener.

Godt valg!