Viken fylkeskommune deler ut utviklingsstipend kultur, Årets fylkeskunstner 2021 og Viken fylkeskulturpris 2020. Frist for forslag til fylkeskulturpris og søknadsfrister for stipendene er 1. februar.

Fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen, håper på mange søknader på stipendene og nominasjoner til hvem som skal motta Viken fylkeskommunes første fylkeskulturpris.

Anerkjennelse

– Priser og stipender innen kunst og kultur skal gi inspirasjon og mulighet for utvikling. Samtidig gir de anerkjennelse og oppmerksomhet som kan være med å styrke de som blir tildelt enten utviklingsstipend, arbeidsstipendet Årets fylkeskunstner eller fylkeskulturprisen, sier Tonje Kristensen.

Årets fylkeskunstner 2021 er et arbeidsstipend på 175.000 kroner. Kunstnere innen alle sjangre kan søke, men kun etablerte og anerkjente kunstnere vil komme i betraktning.

Søkeren må ha minst 50 prosent av sin årsinntekt fra kunstnerisk virksomhet og må ha bostedsadresse i Viken.

Ønsker kandidater

Viken fylkeskommune skal også dele ut fylkeskulturprisen 2020. Prisen er på 50.000 kroner.

Kulturprisen er en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Viken kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt. Kulturprisen skal gå uavkortet til en person eller til en bestemt gruppe.

Det gis ikke adgang til å søke om prisen, kun til å fremme forslag om kandidater.

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipend kultur. Hver av de er på 50.000 kroner. Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk. Søkere til stipendier skal være bosatt og / eller ha sitt virke i Viken.

LES OGSÅ:

Tre korona-pasienter innlagt på Kongsberg sykehus

Kommunestyret har vedtatt kortreist mat

20 prosent betaler fortsatt for mye på nye E134