Den avgåtte regjeringen med Høyre, Venstre og KrF rakk å legge inn i statsbudsjettet bortfall av fribeløpet til de som har uføretrygd og som kanskje har en liten rest av arbeidsevne igjen.

Uføre kan altså miste beløpet de kan tjene uten redusert trygd. I dag finnes det cirka 300.000 - 400.000 uføretrygdede i Norge, som mottar uføretrygd på grunn av varig sykdom eller skade.

De som jobber kan tjene 42.000 kroner før uføretrygden blir avkortet, det vil si 30.000 kroner netto.

Fra 1. januar 2022 foreslår regjeringen å kutte dette fribeløpet. I praksis vil det bety at man ikke kan arbeide uten at uføretrygden blir refusert.

Mandag 15. desember ble det klart at det ikke gjøres noen endringer av den nye regjeringen og Støres viktigste valgløfte - og få flest mulig i arbeid. Var kun et spill for galleriet … Det er tydelig at uføre ikke står på prioriteringslista.

Jeg vil gjerne minne om at også vanlige folk finnes her. Alle vet at uføretrygdede er en av gruppene som har lite og sliter med og få endene til å møtes.

Selv er jeg støttekontakt / fritidskontakt noen timer hver uke for en med utfordringer (Downs Syndrom). Han vil aldri kunne tjene egne penger - men møter trofast og fornøyd opp på jobb hver dag. Og gjør de oppgavene han blir satt til. Kjempestolt!!!

Kongsberg kommune yter en oppmuntringslønn på cirka 14 kroner per time for oppmøte-dager. Dette utgjør i underkant av 1.000 kroner per måned, som han selvsagt betaler skatt av.

Denne oppmuntringslønnen vil nå (dersom ikke den nye regjeringen ombestemmer seg) bli trukket av hans uføretrygd.

Etter og ha hørt Støre & co. i valgkampen mener jeg dette er et gigantisk løftebrudd og spør meg - hva er i veien med folkevalgte, ressurssterke mennesker som innfører bestemmelser og regler de ikke aner rekkevidden av? Ta fra utviklingshemmede småpenger som gir stolthet, oppmuntring og en følelse av å være nyttig. Skal dette være resultatet og konsekvensene av Støres viktigste valgløfte? Å få flest mulig i jobb!!!