Lars Tore Bekkeseth (65) i Bekkeseth AS tjener mest av alle i Nore og Uvdal. Det er et renovasjonsfirma som Bekkeseth har drevet i en årrekke.

Hans inntekt for 2009 er 2.096.202 kroner.

På neste plass finner man Jan Reidar Mikkelsen (60). Han bor på Søre Øktdalen og er advokat med praksis på Eiker.

Mikkelsens inntekt i 2009 var 1.652.258 kroner.

Halvor Strømmen driver KIWI butikken på Rødberg. Han hadde den fjerde største inntekten i Nore og Uvdal i 2009 med 1.622.230 kroner.

Og som nummer fem finner man Torkjel Stangeland. Han bor i Borgegrenda, men har sitt arbeid i offshorebransjen.

Stangelands inntekt i 2009 var 1.532.766 kroner.

Skattetopp

Lars Tore Bekkeseth troner øverst også på skattelista. Han betalte 530.981 kroner i skatt av sin inntekt.

Ellers ser vi at skattelistene så å si er identiske med inntektslistene, men med det unntak at lege Jan B. Andreassen har kommet inn blant de fem øverste med en skatt på 570.592 kroner.

Likeledes er Arve Gunnar Flatin inne blant de fem med en betalt skatt på 530.981.

Formuesskatt

Ikke overraskende er det en del andre navn å finne på formuetoppen enn på inntekts- og skattelistene.

I Nore og Uvdal finner vi likevel igjen Lars Tore Bekkeseth også blant de fem øverste på formuetoppen. Han er oppført med en formue på 8.009.549 kroner. Han er med det nummer fire på lista.

Øverst på formuelista finner man Arve Gunnar Flatin.

Han har drevet Uvdal maskinfabrikk og står med en formue på 13.541.472 kroner.

Nummer to er Ingeborg Torunn Skreprud, som eier et busselskap. Hun har en formue på 10.921.105 kroner.

Betty Karin Nørstebø, er datter av Arve Flatin. Hun er oppført med en formue på 13.541.472 kroner

Så er Tuva Thorson, på Langedrag med blant de fem øverste på formuetoppen i Nore og Uvdal med 7.263. 795 kroner.