Flyplass-parken må bygges til høsten

Kongsberg kommune har fått 850.000 kroner av Miljødirektoratet til kjøp og opparbeidelse av Skavanger flyplass. Fristdato for opparbeidelse er satt til 15. august 2020.