Rådmannen: – Vi lærte mye om dugnadsinnsats

– Laginnsats og dugnad funka. Vi lærte mye om hvor viktig det er å jobbe sammen i en sånn situasjon.