En uforutsett regning på over 80.000 kroner er ikke småpenger. Det er store summer, som for mange av oss vil få store konsekvenser. I fjor fikk flere huseiere i Kongsberg et såkalt infoskriv fra kommunen, hvor det ble opplyst at stikkledninger eldre enn 1980 skal utbedres. Huseierne Lp har snakket med tolket det som et pålegg fra kommunen, og hvis man leser dette brevet – er det god grunn til at dette ble tolket som akkurat det – et pålegg. Det er grunn til å tro at flere kan ha tolket det på samme måte. Problemet er at de kanskje ikke har skjønt at de har rett til å klage.

Huseierne ble bedt om å skrive under på tilbudet. Noe de gjorde. De forventet mer informasjon. Hvor mye måtte hver huseier betale? Det visste de ikke. Det er ikke rart det ble et lite sjokk for Anne Muggerud, og flere av naboene, da hun alene fikk en regning på over 80.000 kroner. 80.000 kroner? Over 40.000 kroner av summen, var for arbeidet utenfor hennes tomtegrense. Det trodde de kommunen skulle betale, slik hadde de tolket «infoskrivet» fra kommunen. Forvirringen var total.

Da Anne Muggerud fikk den skyhøye regningen, klaget hun helt til Statsforvalteren og følgende motsvar – hun hadde ingen klagemuligheter siden det ikke var fattet vedtak. Hvis kommunen kommer med et pålegg til innbyggerne i Kongsberg, skal det fattes et vedtak. Hvis det er fattet et vedtak, skal innbyggerne få god innsikt i premissene for vedtaket og mulighet til å klage. Det ble ikke gjort.

Huseierne mener de ikke skal betale for stikkledningene utenfor sin egen tomtegrensen. Ulik avstand fra eiendommer til den kommunale ledningen, gjør at det blir store variasjoner i kostnader for hver huseier. Dette er stridens kjerne, mener kommuneadvokaten. Og jeg er enig, det er absolutt en debatt i seg selv. Men, i denne saken er elendig språk fra kommunen og slett saksbehandling stridens kjerne.

Dette er et klassisk eksempel hvor en offentlig instans bruker et byråkratisk og vanskelig språk, som gjør at mottakeren faller helt av lasset. Klart språk fremmer demokrati, rettstrygghet og bidrar til tillit mellom forvaltning og innbyggere. Utydelig kommunikasjon gjør det motsatte. En ryddig prosess og et tydelig og klart språk, bør vi kunne forvente når det sendes krav om å punge ut mange titusener kroner. Det handler om respekt for de folkene du kommuniserer med. Og en ting er helt sikkert, dette gjelder langt flere enn de tre huseierne som stilte opp i Lp.