Stortingsflertallet ba tidligere tirsdag regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen.

I en pressemelding tirsdag kveld sier regjeringen at de opphever skjenkeforbudet.

Helse- og omsorgsdepartementet følger nå opp Stortingets flertallsvedtak, skriver de i en pressemelding.

Departementet opplyser at det blir skjenkestopp ved midnatt, og at gjester ikke kan slippes inn etter klokken 22. Alkoholservering kan kun skje i forbindelse med matservering.

Helseministeren mener det er for tidlig

Helseminister Bent Høie mener forslaget kommer for tidlig.

– Jeg mener at forslaget om å oppheve skjenkestoppen kommer for tidlig. Smittesituasjonen er ustabil, og dette øker risikoen for smittespredning. Men vi vil likevel følge opp stortingsflertallets vedtak, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endringene skal gjennomføres så raskt som mulig, og de trer i kraft ved midnatt natt til fredag 22. januar.

Annerledes for kommuner med høyt smittetrykk

Kommuner med høyere smittetrykk får to døgn til å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale.

Departementet sier samtidig at internasjonal erfaring tilsier at skjenkesteder er et område med høy risiko for smittespredning.