Jeg er av den formening at utvidelse av skjenketider kanskje vil føre til det motsatte. At skjenkestedene kan blande drinker mellom klokka 2 og 3 på natta vil jo etterkomme deres ønske om mer salg av alkohol.

Jeg vil gjerne minne om noe vår statsminister Støre sa i sin tid som helseminister. Jeg har som helseminister fått innsyn i hvor ekstremt mye alkoholen koster vårt land, og er derved blitt avholdsmann.

Endringen som ble gjort i 2008 kom vel i stor grad grunnet politiets holdning til lange skjenketider. Det er signaler fra politiet som bekrefter at deres holdning ikke er endret.

Alkohol og rusproblemer er et problem som kan ramme alle. Vi har i disse dager fått verdifull informasjon i Kongsberg fra ressuresterke mennesker som har fått problemer med alkohol og rusmidler.

Jeg har et håp om at de som ønsker utvidelse av skjenketiden innser at det på ingen måte vil gagne vårt lokalsamfnn, men kan ha en motsatt effekt.