Vi er nødt til å begynne å bruke potensialet som er i Kongsberg.

KNF skriver; «Kongsberg er én av få byer i Buskerud og på Østlandet generelt hvor skjenketidene er begrenset i forhold til hva Alkoholloven gir muligheter for.»

I forbindelse med Jazzfestivalen 2019 ble det foreslått om å kunne ha utvidet skjenking til kl. 03.00, slik nesten alle andre festivaler i Norge allerede har. Dette har fått mye positive tilbakemeldinger fra både folk og næring, men så er det gode gamle argumentet at det blir mer «bråk» som står i hodet på noen fortsatt. Det vil per definisjon si at det er mye mer «bråk» i Drammen, Hokksund, Vestfossen, Oslo, Bergen, Tønsberg, Hønefoss osv.? Alle de har skjenking til kl. 3 som fast ordning.

Mange av festivalene som arrangeres i sommer holdes i kommuner som har skjenking til 03.00. (bla. Rootsfestivalen, Kanalrock, Slåttfjell, Nordsjøfestivalen, Maijazz, Lyse Netter). Kommuner som Moss og Tønsberg har forskjellige skjenketider i løpet av året. 02.00 vinterhalvåret og sommerhalvåret er skjenketiden utvidet til 03.00.

Men av de kommunene som har skjenking til 02.00 og arrangerer større festivaler har flertallet som har søkt fått innvilget utvidet skjenketider (noen av de mest kjente: Sildajazzen i Haugesund, Moldejazzen, Festspillene i Bergen, Palmesus)

Spørsmålet blir da hvordan disse byene håndterer det? Det er vel rimelig å tro at alle disse byene, i tillegg til nesten hele Buskerud og Østlandet som har skjenking til kl. 03.00 har også politi og legevakt? Hvordan er «bråk»-statistikken i disse byene, og hvorfor velger flere og flere byer å gå tilbake til skjenking til kl. 3 igjen?

Senest gikk Bergen og Hønefoss for skjenking til kl. 3 som en fast ordning. Hva er det alle andre får til som vi her i Kongsberg ikke kan?

Som ganske standard var de fleste i bransjen og KNF for, og Kommunelege og Politiet sånn omtrent imot. Kanskje mer overraskende var at Jazzen selv var kun «grunnleggende for» men måtte vite hvem som tar ekstra kostnadene. Samtidig var de redd for omdømme. Noe som er helt «fair» etter de uheldige episodene som har vært. Minner om de aller fleste tilfellene var tidligere på natta, og når det kommer ned til omdømme i forbindelse med tidligere og potensielle kommende konsekvenser er nok det mer bunnet opp mot antall mennesker en skjenking generelt. Flere mennesker = flere potensielle problemer.

Det som derimot er relevant er at dette var en viktig erfaring for Jazzen slik at man har grunnlag til å bygge kompetansen man trenger til å unngå slike tilfeller i fremtiden. For vi hører ikke noe omdømme problemer om Molde Jazz, Elvefestivalen, Slottsfjell, Øya festivalen og mange andre festivaler med skjenking til kl. 3?

Når det kommer til økte kostnader så er det som alltid de som benytter tjenestene som tar seg av disse, slik de som er med å betale for resten av politi og vakthold under Jazzen. Også er det på sin plass å nevne det åpenbart ikke er noen tvang å holde åpent til kl. 3, kun en mulighet. Føler jazzen at de vil stenge kl. 2 for å spare, så er jo det helt ok. Men kan hende inntektene er mer enn kostnadene akkurat disse dagene.

Et annet relevant poeng er at utvidede åpningstider fører til at folk føler mindre press til å «rekke salget», og som bransjen har notert igjennom mange år gir dette økt tid og dermed bedre generell flyt, både på det aktuelle stedene og ikke minst tidspunktene folk forlater stedene. Det vil si mindre oppsamling av folk på enkeltsteder som taxi- og kebab-køer etter stengetid og dermed mindre bråk.

Jazzen og skjenkestedene bruker millioner på å trekke folk til byen, så det er bare rett å kunne få det maksimale ut av det både kulturelt og økonomisk. Så får de som faktisk tjener på dette betale for ekstra sikkerhet. Tror de aller fleste er og opplever at disse dagene er bare moro. Om det skulle dukke opp par episoder så burde det ikke ødelegge for alle. Derav ekstra politi og vakter. 

Skal vi kunne konkurrere med naboene på attraktivitet så må vi også ha et bra natteliv, eller i det minste ha samme spilleregler som utgangspunkt. Alt annet oppleves som konkurransehemmende.

Fire dager i året får Kongsberg storby-tendenser. Vi er alle opptatt av riktig og streng alkoholpolitikk. Bransjen selv mest av alle, siden de tjener mest på en hyggelig atmosfære. Kommunen gjør en kjempejobb med kontroller disse dagene også. En prøveordning på to år er ikke noe fastsatt og selvsagt reverserbart om det skulle komme frem negativ statistikk. Skal vi være urbane, lage mer liv i sentrum og nå ut til flere yngre og studenter, så må vi også bruke natteliv-potensialet som vi har her er i Kongsberg, på lik linje som alle andre byer.