Ingen førsteklassinger i Jondalen til høsten, men i barnehagen er det fullt

Til høsten er ingen som begynner i første klasse på Jondalen skole med mindre noen flytter til skolekretsen før skolestart.