I vår har Vestsiden ungdomsskole og KJFF satt ut ruser, storruser og garn i Skavanger-evjene og Spitevja. De har fisket opp over 90 kilo med gjedde i størrelsen fra sju kilo og nedover.

14 av de største gjeddene som er fanget, har en gjennomsnittsvekt på fire kilo.

– Det er mye stor gjedde i Lågen – det er bare å ta stanga og prøve. Det er også mye stor abbor. Den største som er tatt er på over en kilo, sier Åge Skullestad i KJFF.

Selv om fisket har vært givende, har dugnadsgjengen et problem. Det viser seg at noen saboterer fisket etter gjedde og abbor, ved at de tar opp ruser og garn og slenger dem i en haug. Dette arbeidet kommer til å foregå i overskuelig fremtid.

– La garn og ruser stå, sier Skullestad på vegne av alle dem som bruker mye tid og krefter på arbeidet.

Balanse

Årsaken til at de tar ut gjedde og abbor under en viss størrelse, har med balanse i bestanden å gjøre.

Småfisk av nevnte art, ødelegger mye av grunnlaget for andre arter. De store gjeddene og abborene er attraktive sportsfisker samtidig som i egenskap av å spise sine egne, bidrar til å rydde opp.

Den beste metoden er å fiske med strøm. Det er planlagt el-fiske i juni. Det er hyret inn en spesialbåt – med mannskap til formålet. Etter sigende er dette svært effektivt, og det gir muligheten til å plukke ut småfisk og sette tilbake større fisk, ettersom el-sjokket har begrenset varighet.

Foreningen er veldig spente på hvordan dette vil fungere.

 

Fakta om KJFF og Lågen-prosjektet

  • KJFF vil fra våren 2018 selge fiskekort for de områdene KJFF har leid fiskeretten. Et årskort koster 250 kroner og et døgnkort koster 50 kroner. Fiskekortene betales via VIPPS og/eller INATUR.
  • For mer informasjon; les informasjon under fiskekort på KJFF sine hjemmesider.
  • Kongsberg jeger- og fiskeforening (KJFF) har leid fiskeretten av de aller fleste grunneiere på begge sider av Lågen fra Gamlebrua i sør til «Liahengslet» i nord.
  • I juni 2018 slipper KJFF et betydelig antall større ørret i sin fiskesone.
  • Fiskekortet gjelder også for vannene KJFF leier i Fondskogen på Raje.
  • Inntektene fra fiskekortsalget går uavkortet til kjøp av settefisk. En settefisk koster 70 kr pluss moms.
  • Grønn dal-samarbeidet i Kongsberg og Numedal vil at KJFF skal drive fiskekultivering i Lågen fra Pikerfoss til Labro hvis grunneierne tillater det. Med bakgrunn i dette ønsket er KJFF i gang med å leie fiskeretter også i disse delene av Lågen.

Bredt samarbeid

I prosjekt Numedalslågen, samarbeider KJFF samarbeider med Grønn dal, Norges jeger- og fiskerforbund, Kongsberg kommune, Kongsberg videregående skole, Vestsiden ungdomsskole, Tislegård ungdomsskole og naturbruk ved Kongsberg videregående skole.

Grønn dal, er en interkommunal organisasjon som består av alle kommuner som sogner til Lågen. Et av delmålene til Grønn dal er å bidra til at elva får god vannkvalitet og at den blir en god sportsfiskeelv av hensyn til rekerasjon for befolkningen.

– All fiskekultivering utføres på dugnad. Hvis det er noen som ønsker å være med på fiskekultivering for å få Lågen til å bli en god ørretelv, ta kontakt med oss, sier Åge Skullestad.

Fikser fast fisk for fiskefolket 

Historisk

– Går vi 50–60 år tilbake var Lågen en kjent sportsfiskeelv med mulighet til gode fangster av ørret, stor gjedde og abbor. Sur nedbør på 70-tallet sammen med bygging av Pikerfoss-dammen, fjernet effektivt rekruttering av ørret i Lågen. Dominante fiskeartene er nå abbor, gjedde og sik, sier Skullestad.

De siste årene har den sure nedbøren gått mye tilbake og Lågen har fått tilbake et pH-nivå som er bra for ørreten. Også elvene og bekkene som renner inn i Lågen har en brukbar pH og disse elvene og bekkene vil igjen kunne bidra til rekruttering av ørret til Lågen.

Setter ut fisk

Jondalselva og Spitebekken er eksempler på rekrutteringselver for ørret. Men disse elvene alene vil ikke gi nok påfyll. Fra gammelt av fulgte ørreten strømmen nedover vassdraget, i tillegg til lokale gyteplasser.

Pikerfoss-dammen setter en effektiv stopper for tilførsel av ørret nedover vassdraget. KJFF forventer at Lågen må tilføres ørret hvert år i mange år framover.

KJFF har bestilt 300 ørret på 0,25 kilo og 100 på 0,5 kg, som vil bli satt ut i juni 2018. Planene er klare for å øke utsetting av stor fisk i årene framover. Etter hvert, når ørreten blir mer tallrik, er det håp om at ørreten reproduserer seg i et antall som monner.

KJFF vil se på muligheten for å oppgradere Spitebekken til en mer effektiv gyteelv. På nedsiden av fabrikkfossen vil Selliksdalsbekken, som en del av E-134 prosjektet, settes i stand til å bli en god gyteelv.