Kommunen får høythengende pris for klimasatsing

KLPs Klimapris til kommunene 2019, går til Kongsberg kommune og Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE) for det banebrytende energiprosjektet ved nye Vestsiden ungdomsskole.