Klimaopprørere får «fri» av rektor

Ungdom som deltar på den norske bølgen av klimademonstrasjoner, får ikke ugyldig fravær. Men det stilles noen krav.