KIS får støtte til skoletur

Stiftelsen Kongsberg International School har fått utbetalt tilskudd til skoletur for inneværende skoleår.