Det lyses ut mange lærerstillinger på Kongsberg videregående skole for tiden. Seks annonser ligger ute på «ledig jobb»-sidene på hjemmesiden til Buskerud fylkeskommune.

Totalt lyses det ut faste- og midlertidige stillinger tilsvarende like over ti årsverk.

Søknadsfristen for samtlige stillinger går ut 8. mars.

Stillingene:

Lærere i realfag
Skolen søker inntil 50 prosent fast og inntil 150 prosent midlertidig stilling innen realfag. Det er ønskelig med fysikk i kombinasjon med andre realfag.
Tilsettingen gjelder fra 01.08.18 og gjelder for skoleåret.
Sju søkere, per 26.2

Lærer i kroppsøving og idrettsfag
Skolen søker inntil 55 prosent fast tilsetting primært i idrettsfag, men undervisning i kroppsøving kan utgjøre deler av stillingen.
16 søkere, per 26.2

Lærere i norsk/samfunnsfag
Skolen søker inntil 150 prosent fast tilsetting i norsk og inntil 200 prosent midlertidig tilsetting i norsk/samfunnsfag. 
50 % midlertidig tilsetting i norsk, gjelder fram til 01.01.19
12 søkere, per 26.2

Lærer i programfagene på helse og omsorgsfag
Skolen søker inntil 100 prosent (50 prosent fast og 50 prosent midlertidig) tilsetting i programfagene helse og oppvekst. 
Undervisningen foregår på Vg1, Vg2 og voksenopplæring.
11 søkere, per 26.2

Lærer i historie og religion
Skolen søker inntil 60 prosent vikariat i historie og inntil 30 prosent vikariat i religion.
Tilsettingen gjelder fra 01.08.18 og ut skoleåret.
10 søkere, per 26.2

Lærer  i engelsk
Skolen søker inntil 120 prosent fast tilsetting og inntil 60 prosent vikariat i engelsk.
12 søkere, per 26.2

Tre jobber i Numedal

Numedal videregående skole er også på utkikk etter nye ansatte. Skolen har annonser ute for tre stillinger.

Skolen lyser ut en fast stilling innen Helse- og oppvekst. Stillingen er 85 % fast, og omfatter undervisning på VG 1 helse-og oppvekstfag, VG 2 helsearbeiderfag og VG 2 barne-og ungdomsarbeiderfag.

Skolen lyser og ut en lærerstilling innen realfag. Stillingene omfatter undervisning i realfag på vg 1 yrkesfaglig utdanningsprogram og vg1 , vg2 og vg 3 studieforberedende utdanningsprogram. Det er 75 % fast stilling og 20 % vikariat.

Skolen søker og en assistent i 50 prosent stilling.

Flere andre jobber

I tillegg til KOVS og Numedal, søkes det også etter lærere fra to andre i fylkeskommunen.

UngInvest AIB avd. Kongsberg søker etter en lærer i 80 prosent fast stilling. Læreren vil ha «ansvar for undervisning og støttende veiledning i flere fellesfag innenfor grunnskole og videregående opplæring».

Og Fagskolen Tinius Olsen er også på lærerjakt innen ledelse, kommunikasjon, lovkunnskap og logistikk.

Stillingen(e) er inntil 200 % der vår fremtidige kollegas kompetanse vil være med å bestemme fagkombinasjonen.

Også her er søknadsfristen den 8. mars.

LES OGSÅ: