– Dette er bra! Vi trenger flere snekkere

– Vi trenger flere snekkere i Kongsberg. Hvis dette kan bidra til bedre rekruttering til håndverksfag, er det en bonus.