I hele kommunen Nore og Uvdal var det totalt 27 unger som startet på sin skolegang onsdag morgen.

Av dem begynte ni elever hos rektor Lars Granhaug på Uvdal skole, mens 18 førsteklassinger startet skolekarrieren hos rektor Torunn-Helene Bakka på Rødberg skole i Rødberg sentrum.

Sammenligner vi det tallet med resten av Numedal, var det sju førsteklassinger i Rollag kommune mens det i Flesberg startet hel 32 elever i første klasse på Lampeland skole.