Skylder 317.772 kroner i tvangsmulkt

Erik Frede Jørgensen skylder kommunen over 300.000 kroner i tvangsmulkt.