Det ble i september 2018 vedtatt å bygge en 1,5 parallellers skole.

I praksis blir dette en skole med rom for 290 elever, og ikke 390, slik det tidligere har vært antydet.

Etter dagens prognoser, er det mer en god nok plass til skolekretsens forventning om 230 elever de kommende årene. Kommunen kan med begrenset utbygging spare en hel del penger på et mindre bygg.

Kan bygges ut

Det blir imidlertid tegnet inn muligheter for en utbygging, dersom forventet elevtall i kongsbergskolen skulle eksplodere.

Nytt skolebygg plasseres nærmere Numedalsveien enn nåværende skolebygg. Dette skal ramme inn friluftsområde inn  mot skogen Idrettsparken. 

Det eksisterende skolebygget fra 70-tallet er tenkt brukt i byggeperioden. Det betyr at elevene fortsetter som før, mens byggingen skjer et steinkast unna, bak et gjerde.

Det blir altså ikke containerskole i byggetiden, som det var på Vestsiden ungdomsskole.

Kommunen har god erfaring fra lignende fremgangsmåte da de bygget nye Kongsgårdmoen skole.

I planen skal nåværende kroppsøvingsbygg med basseng beholdes. Skavanger blir derfor fortsatt eneste skole med fungerende svømmefasiliteter.

Fakta om Skavanger skole

  • Kommunestyret vedtok i fjor at det bygges en ny skole på Skavanger som ferdigstilles til skoleåret 2021/22. Kun nødvendig vedlikehold utføres frem til riving av eksisterende skole.
  • Bygningen er fra 1976 og opprinnelig bygd som en åpen skole etter datidens idealer.
  • Romløsningen - og at persontrafikken går gjennom klasserommene i mangel på korridorer gir praktiske problemer og forstyrrelser.
  • Skavanger skole er en 1-7 skole med én parallell. Nybygget skal dimensjoneres til to paralleler.
  • Det er en skole med stort mangfold med drøyt 180 elever. Enkelte trinn har opp mot 50 % flerspråklige elever.
  • Skolen har 35 ansatte, inkludert vikarer.

 

Miljøkrav

Kongsberg kommune høster mye heder for Vestsiden ungdomsskole som bygges i massivt trevirke, og i tillegg som plusshus. Politisk er det hardt press for at også Skavanger skal etableres etter strenge miljøkrav.

Et plusshus skal produsere mer energi enn det bruker. Noe som på sikt vil være gunstig for kostnader så vel som miljø.

Reguleringsplanen for Skavanger inneholder en hel del forhold som må gjennomgås i høringsrunden som nå har begynt. Både grunnarbeider så vel som naboforhold skal under lupen.

Les også: Energisatsing vekker oppsikt i Norden

 

Dokumenter

Høringsdokumentene for reguleringsplan 515 R – Skavanger, ligger nå ute og alle relevante høringsparter skal få mulighet til å si sitt.

Les planbeskrivelsen for Skavanger skole her!

Det er satt frist til 6. september for å komme med innspill.

Etter det skal kommunen behandle høringssvarene, justere – og sende saken tilbake til politikerne. Dette skal etter planen skje før utgangen av 2019.

Se kommunens linker til plandokumentene her.

Les også: Kommunestyret vedtok nok en ny skole