Slik blir skolehverdagen nå

Digital undervisning hjemmefra blir normen for elever i Kongsberg fremover.