For de over 16 år legges det ut timer for vaksinasjon på følgende dager:

 • Fredag 17. juni
 • Onsdag 22. juni
 • Fredag 24. juni
 • Onsdag 29. juni
 • Onsdag 20. juli
 • Fredag 22. juli
 • Onsdag 27. juli
 • Fredag 29. juli
 • Onsdag 17. august
 • Fredag 19. august
 • Onsdag 24. august
 • Fredag 26. august
 • Onsdag 31. august

Vaksinasjon skjer i lokalene til Kongsberg legevakt.

For de mellom fem og 15 år foregår vaksinasjon i lokalene til Kongsberg helsestasjon. Det legges ut timer for vaksinasjon på følgende dager:

 • Mandag 20. juni
 • Mandag 27. juni
 • Mandag 18. juli
 • Mandag 25. juli
 • Mandag 22. august
 • Mandag 29. august

Det er Kongsberg kommune som opplyser om alt dette på sine nettsider.

Kommunen presiserer at de som har tilbud om koronavaksine nå fortsatt er de som mangler deler av sin grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Dose fire er kun et tilbud for de som er 80 år eller eldre, og som ikke har hatt koronasykdom etter dose tre, eller til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Det er ingen generelle anbefalinger om dose fire.