Revmatiske sykdommer er en fellesbetegnelse på et stort antall sykdommer som først og fremst rammer ledd og muskler, men også andre organer kan påvirkes.

Én av fire nordmenn har en sykdom relatert til muskel- og skjelettsystemet. Mer enn 300.000 av disse har en revmatisk diagnose.

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. Det er en stor utfordring for folkehelsen og en betydelig belastning for enkeltmennesket.

NRF er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og en av Norges største helseorganisasjoner, med rundt 30.000 medlemmer. NRF er basert på frivillig arbeid, demokratiske prosesser og solidaritet. NRF jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, samt god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer. NRF ønsker å være en møteplass for omsorg, fellesskap og kunnskap. NRF har også som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer, muskel- og skjelettplager.

Kongsberg Revmatikerforening (KRE) er en aktiv forening som jobber for å fremme god helse og livskvalitet for medlemmene sine.

KRE arrangerer trening i varmtvannsbasseng to ganger i uken på Skinnarberga i Kongsberg og en gang i uken i Skattekista på Lampeland. Å trene i vann gir mindre belastning på ledd, noe som gjør treningen særlig egnet for personer med en revmatisk sykdom. Det varme vannet varmer opp muskulaturen passivt og øker blodsirkulasjonen. Dette medfører økt mobilitet og øker muligheten til å gjennomføre øvelser som ellers ville vært utfordrende på land. Mennesker med en revmatisk sykdom opplever ofte trening i varmtvann som lindrende. Forskning har vist at varmtvannstrening er svært gunstig for mennesker med ledd og muskelplager. KRE arrangerer også kurs, veiledning, fagmøter og sosiale sammenkomster.

KRE ønsker å presisere at man ikke trenger å være diagnostisert med en revmatisk sykdom for å være medlem. Alle er velkomne som medlemmer og ta del i aktivitetene KRE tilbyr. Mer informasjon om Kongsberg Revmatikerforening finnes på hjemmesiden til Norsk Revmatikerforbund.