Arroganse er mitt inntrykk av styret i Flesberg e-verk!

Før forrige samling i e-verkssaken forhåndsstemte vi. Alle forhåndsstemmene ble forkastet. Lovligheten av dette har vært tatt opp seinere. Mange møtte på samlinga på Stevningsmogen/skolen. Her kom mange ukjente med fullmakter. Flere reagerte på dette. Det var et godt forsøk på kupp.

– Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er mottatt. Fristen for å skrive fullmakt var gått ut.

– I sakspapirene leser jeg mange setninger som ikke betyr noen ting. God og forståelig norsk er greit å lese i «offentlige» papirer.

Smittereglene gjør at fysisk fremmøte blir begrenset. Resultatet må bli et digitalt møte i tillegg. Behersker alle aksjonærene denne digitale tilstedeværelsen da? NEI, det tror jeg ikke! Styret skyver mange vekk fra å uttale seg og for å stemme. Alle ansatte i Flesberg e-verk har stått på for kommunens innbyggere. Sammen med Rollag vil det fortsette slik. Godt samarbeid på tvers av kommunegrensene i Numedal er positivt. Her må vi enes.

Slik møtet 31. mai er lagt opp til, vil styret tvinge igjennom sin mening. Avlys hele den ekstraordinære generalforsamlingen. Sjansen for å bli smittet av Covid er stor med flere i samme rom. Det er tydelig tale fra ekspertene. Pandemien vil ta slutt en gang, og da kan vi fylle opp lokalene på Stevningsmogen/skolen med riktig folkemengde, og alle aksjonærene kan få fram sin mening.