Operatøren ICE Communications Norge AS, presiserer i forespørselen at de ønsker en antenne på taket av skolen, i tillegg til et kabinett, noe kabler og en stige.

Det er altså ikke snakk om en mast, slik det har vært debatt omkring i Kongsberg tidligere

Strømkostnader for basestasjonen vil bæres av ICE, og en årlig leieinntekt vil betales til Kongsberg kommune, forutsatt at politikerne sier ja.

Les også: ICE vil bygge 5G-mast ved Hvittingfoss skole

Vil forbedre dekningen

ICE skriver i forespørselen at en avtale med kommunen vil gjøre at abonnenter i området har de beste telefoni- og bredbåndstjenester som er tilgjengelige. Med denne basestasjonen vil de også legge til rette for 5G-dekning i fremtiden.

«Dette vil fra et teknologisk perspektiv være en stor fordel for området rundt Hvittingfoss Skole. Med en ICE-basestasjon vil 5G bli tilgjengelig raskere for beboere og telefonabonnementer, enn uten», skriver de.

Trær står i veien

Operatøren beretter også om behov for nødvendige tilpasninger i området. Dette innebærer nedhugging av noen trær, som vil gjøre at signalene fra antennene ikke blir forstyrret.

«Hvis det ikke tillates at disse trær blir hugget ned, vil det heller ikke være nødvendig å inngå avtale om å etablere en basestasjon», står det i forespørselen.

Skissene som er vedlagt har ringet ut åtte store bjørketrær.

Se hele redegjørelsen her: Forespørsel fra ICE Communications AS

Politikk

Det har tidligere vært en del debatt omkring etablering av moderne telefonantenner. Dette ble forsterket ved innføringen av 5G-nett for et par år siden, noe som bygges ut jevnt og trutt i Kongsberg kommune.

Det politiske engasjementet har både omhandlet estetikk med tanke på ruvende master - slik som ble bygget nær et boligfelt på Gamlegrendåsen i 2021.

Det har også vært en uttalt frykt for strålingens eventuelle påvirkning av omgivelsene.

Les også: 5G-frykt skaper politisk debatt

Vedrørende stråling

ICE skriver i forespørselen at bekymringer og effektene av stråling anses som veldig viktig å ta på alvor.

«Når det kommer til stråling, forholder ICE seg til retningslinjene fra Statens Strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Basestasjonene til ICE skal ikke overskride grenseverdiene satt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) som regulerer mobiloperatørene ift. stråling».

Dette garanteres i en eventuell avtale med kommunen, skriver de.

Etter at basestasjonen er installert og i drift, vil det være mulig for ICE å gjøre målinger for å vise strålingseffektene, dersom det er mistanke om høye grenseverdier.

Egen plan

Da debatten raste omkring nevnte mobilmast på Gamlegrendåsen, kom Ingebjørg Trandum (Ap) med forslag om å ta slike anlegg inn i diskusjonen om kommunens planstrategi generelt.

Thor Hukkelås (KBL) fremmet forslag om at «Rådmannen bes fremme forslag til bestemmelser om tekniske anlegg, herunder kommunikasjonsanlegg og trafokiosker».

Dette ble enstemmig vedtatt i følge april-protokollen fra utvalget for miljø og utvikling i Kongsberg kommune.

Kommunen skal dermed lage en egen plan som staker ut en policy ved etablering av slike anlegg.

Denne planen er i denne saken ikke nevnt i saksgrunnlaget som politikerne har fått fremlagt.

Les også: Mobilmasta på Åsen består