I forbindelse med bygginga av Krona var Riksantikvaren inne i bildet. Resultatet ser man. Undertegnede var på et møte i kommunestyret da Riksantikvarens representant redegjorde for nye retningslinjer for tilpasning av nye bygg til gammel bygningsmasse. Fra nå av skulle det være OK å stilkopiere bygg i nærleiken. Dette gjaldt da det nye studentbygget. Jeg sa da at det var jo bra, fordi husene skulle ligge bare noen meter fra bebyggelsen på Korpemoen, og da ble det vel en stil som passet til den trehundreårige bebyggelsen der. Men nei, det var ikke husa på Korpemoen som skulle stilkopieres, det var Krona som var mal. Og Krona ligger 75-100 meter vekk mens husa på Korpemoen var ti meter unna.

Å tilkalle Riksantikvarens oppmerksomhet i forbindelse med nybygget på Nytorget, må derfor bli spennende. Skal det stilkopieres fra fengslet? Fra det gamle bankbygget? Fra betongklossen vest i torget? Good luck!

Enkelte gir uttrykk for å bevare Berntsengården. De vet ikke hva de snakker om. Bygget må rives hvis det skal gjøres noe der. Slik tilstanden er, er det dyrere å reparere enn å bygge nytt. Taket må helbyttes, indre og ytre kledning med vinduer og dører må byttes. Vann, kloakk og elektrisk ledningsnett må byttes.

Man krever at bygget skal være som det gamle. Ja, vil dere som krever dette betale utgiftene? Ja, for dere mener vel ikke for fullt alvor at privatfolk skal betale av sin egen lomme for at bevarernes øyenslyst skal bli tilfredsstilt?

Der er noe som heter økonomiske realiteter. Og det er noe som heter byfornyelse. Noen foreslår at Bryn og Neumann samarbeider. Det er tenkt på, og samtaler har foregått. Men tomta på Nytorget er verdt noen millioner. Hvem skal dekke disse utgiftene? Torgbevarerne?. Å nei, det må utbyggerne dele på.

Det er lett å bruke andres penger.

Personlig synes jeg bygget, slik det fremstår i Lp, harmonerer godt med de planene Bryn har for meieritomta. Og det er i gammel arkitektonisk stil. Det vil alltid være strid om arkitektur i gamle bydeler. Men skal noe gjøres, må det være en forutsetning at det er økonomisk bærekraftig. 20+ nye leiligheter med forretninger vil selvfølgelig bidra til et mer livlig Vestsiden. Vi husker alle Vidar Lande som med Krona skulle skape et mer livlig sentrum på Vestsida. Hvor er det blitt av?

Nå har planene blitt bearbeidet for å tilfredsstille kommunale krav og reguleringsplaner. Statsforvalteren har sagt sitt. Nå bør det være nok. Alle gamle bygg må ikke bevares for enhver pris (Noen må jo betale for moroa). For meg synes det som om det er viktigere for enkelte å bevare gamle rønner enn å ta vare på eldre mennesker i denne byen. Og som skattyter nekter jeg å være med på å subsidiere et lite fåtalls trange meninger om hva som er pent eller ikke pent.

Et nytt bygg ønskes velkommen på Nytorget. Og så kan bevarerne gjerne besøke Lågdalsmuseet to ganger i uka så de får sett noen gamle hus som arkitektonisk står seg sammen.