Mange av tiltakene som er innført er kjent fra tidligere og er derfor tiltak vi har erfaring med og gode rutiner i forhold til. Planlagt aktivitet i kirkene våre i desember vil derfor gjennomføres, med noen unntak.

Kirkene våre har kirkebenker og Kongsberg Gravlund har stoler, og alle som kommer til våre arrangementer får faste, tilviste plasser. Dette betyr at vi kan benytte alle seterader. En meters avstand gjelder, men personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre enn en meter etter ankomst. Munnbind benyttes ved inn- og utgang eller bevegelse i kirkene.

Arrangementer i Kongsberg kirke kan gjennomføres med 200 personer i en kohort eller mellom 450 personer og 600 personer i tre kohorter. I Jondalen kirke vil det være mulig med inntil 90 personer og ved gravferdsseremonier på Kongsberg Gravlund vil det kunne være 85. På minnesamvær etter en gravferdsseremoni kan det være inntil 50 deltakere da dette ikke regnes som et offentlig arrangement.

Merk at vi som arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon i tilfelle smittesporing. Listene oppbevares sikkert i 14 dager før makulering.

Vi oppfordrer alle til å overholde avstandskravene og holde seg hjemme ved sykdom.

Arrangement som går som planlagt, eller med justeringer

Julekonserten med Trine Rein, Adrian Jørgensen og Celebration Gospel 11. desember vil gjennomføres med faste tilviste plasser. Det er solgt unummererte billetter, men det blir utdelt plassnummer ved innslipp. Det samme gjelder Kantoriets internasjonale julekonsert 16. desember, «Vår Jul» med Inger Lise Rypdal, Christian Ingebrigtsen og flere 18. desember og vokalkvintetten enFem sin julenattskonsert kvelden lille julaften.

Avlyste eller utsatte arrangement i Kongsberg kirke

Skolegudstjenestene i Kongsberg kirke er dessverre avlyst. Denne beslutningen har skolene tatt etter anbefaling fra kommuneoverlege. Dette har vi forståelse for. Vi har derfor valgt å utsette adventsforestillingen «Sølvomspunnet» som samler elever fra sju barneskoler i kommunen. Forestillingen vil bli satt opp senere i vinter.

«Den lokale julekonserten» som skulle vært søndag 12. desember er avlyst pga. forfall blant medvirkende.

Jondalen kirke

Skolegudstjenesten i Jondalen kirke vil arrangeres som planlagt 16. desember, det samme gjelder Førjulskvelden i Jondalen kirke 20. desember.

Julehelgen

Julaften samler vanligvis mange folk i kirkene våre, og det er også mange medvirkende i avviklingen. Vi håper å kunne samle så mange som mulig i Kongsberg og Jondalen kirke innenfor de gjeldene smittevernregler. Detaljert informasjon om hvordan avviklingen vil foregå kommer senest en uke før julehelgen.