I slutten av oktober sto kommunaldirektøren i kantina på rådhuset og presenterte sitt første kommunebudsjett. Ett konkret tiltak for å møte stadig økende utgifter og økende behov for pleietilbud, var å avvikle Solstad som alders- og sykehjem.

Det tok ikke lang tid før reaksjonene fra politikerne kom. Per Fossen Hals (Sp) sendte raskt følgende sms: «Vedrørende forslaget om Solstad og flytting av de gamle derfra og inn til byen er helt uaktuelt for Sp. Så veit du det først som sist. Kommer ikke til å bli vedtatt».

Og så feil kan man ta. Da budsjettet i går skulle behandles i kommunestyremøtet spilte politikerne seg helt ut av banen, forbi innbytterbenken og langt opp på tribunen. Møtet endte med at kommunedirektørens forslag gikk igjennom, uten noen form for politiske innspill eller føringer. Hva i alle dager var det som skjedde? Snakk om å spille seg helt ut av matchen.

Avviklingen av Solstad som eldreinstitusjon har vært en følsom debatt, og debatten er ikke lett. Vi må huske på at å avvikle Solstad som eldreinstitusjon, er også å prioritere omsorgsboliger for barn og unge.

Flere av partiene har jobbet på spreng for å komme med gode budsjettforslag. Kall det gjerne et slags motforslag til kommunedirektørens forslag. Partiene vil, naturlig nok, sette sitt preg på prioriteringene i året som kommer. Og diskusjonene internt i partiene har trolig ikke vært helt dramafrie. Dagen før meldte blant annet Mosh Estakhri seg ut av Frp, med bakgrunn i at han ønsket å stå fritt. Frp var tydelig på at de ønsket å bevare Solstad.

Ingen politikere ønsker vel, uavhengig av hva de mener om Solstad-saken, å vedta et budsjett uten politiske farger

På møtet 7. desember ble det avgjort at alle partiene som hadde et forslag skulle legge det fram, for at de deretter skulle stemmes over. Verken forslagene fra MDG, Høyre eller Arbeiderpartiet fikk nok stemmer. Samarbeidsgjengen Senterpartiet, Kongsberglista og Venstre fikk samlet 17 stemmer. Og med en gjeng på 35 personer ble dette heller ikke flertall. Da kommunedirektørens forslag helt til slutt skulle stemmes over, gikk altså dette gjennom med et bittelite flertall. Én stemme.

Så spekuleres det i om rekkefølgen på avstemmingen hadde noe å si for utfallet av saken. Men uavhengig av dette, er det vel ingen tvil om at det oppleves som en gjeng med litt for dårlig forberedte politikere som møtte opp i kommunestyret i går. Hadde de gjort et bedre forarbeid - la oss si at flertallspartiene på et tidligere tidspunkt hadde fått med seg et flertall - kunne utfallet blitt et annet. Dette er spekulasjoner, og det er lett å være etterpåklok, men gårsdagens utfall virket som kom noe bardust på alle politikerne.

Ingen politikere ønsker vel, uavhengig av hva de mener om Solstad-saken, å vedta et budsjett uten politiske farger. Og det inn i et valgår? I kampen om Solstad var det ingen som scoret mål, for politikerne var ikke en gang med i budsjett-matchen.