For å løse trafikkflyten i krysset Gomsrudveien og Gamle Gomsrudvei, så monteres det lyskryss.

– Vi så oss nødt til å sette opp et trafikklys her i forbindelse med utbedring av den nye veien ellers ville folk på sideveien slite med å komme ut på veien, forteller Tom Hedalen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Det hadde vært for liten plass til å lage nok en rundkjøring på denne strekningen.

Torsdag hadde mannskap montert lysene som skal regulere trafikken.

- Vi regner med at lyskrysset er virksomt fra uke 50, sier Kjell Wold i Statens vegvesen.

Prosjektleder Tom Hedalen fra Statens vegvesen guider oss. VIDEO: EIGIL KITTANG RAMSTAD