Søknad om midler til lokalhistoriske prosjekt i Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg og Larvik.

Midler fra Stiftelsen skal brukes til bevaring og fremme av by- og bygdekultur i kommunene langs Lågendalsvassdraget (Numedalslågen fra Hardangervidda til Larvik).

Midler fra Stiftelsen kan gis til fremragende innsats innen musikk (folkemusikk og korpsmusikk), visekunst eller diktning (intervjuer, fortellinger, beskrivelser), dans (folkedans), håndverk, vedlikehold og restaurering av spesielle detaljer på gamle bygninger, tilskudd til drift/prosjekt på bygdetun og museer og utgivelse av litteratur som knytter seg til Lågendalsvassdraget.

Midler fra Stiftelsen kan søkes av unge mennesker, foreninger eller lag som har samarbeidet om en oppgave innen nærmiljøet. Midler kan også gis som tilskudd til reiser (skoleturer) for skoleklasser og lag som har gjort seg fortjent til det på grunnlag av en utført kulturoppgave i nærmiljøet

Midler fra Stiftelsen kan også tildeles grupper og institusjoner som arbeider innenfor de områder som nevnt ovenfor.

I 2023 tar vi gjerne imot prosjektsøknader som er knyttet opp mot Kongsbergs 400-årsjubileum i 2024. Søknadsfrist er 1. april 2023.