Det er enkelte detaljer fra dette møtet jeg for tiden ikke kan avsløre på nåværende tidspunkt, men at byens rånere endelig skal få sin egen plass er nå på agendaen.

For at rånere/unge bilentusiaster skal kunne motta midler og disponere kommunal eller privateid eiendom, må det dannes en forening som kan være bilmiljøets flaggbærere.

Dette er uten tvil en stor utvikling i denne meget massive saken.

For å skape et eget anlegg og tilbud er det flere omfattende tiltak som må gjøres for å kunne utvikle et eget tilbud.

Noen av disse tiltakene er å skape en forening av og for rånerene, som skal fungere som liasoner for bilmiljøet.

Med dette er det lettere å ha et samarbeid med kommune, politi og andre eventuelle samarbeidspartnere.

Målene for foreningen er mange; men å få dette prosjektet ut av utbygningsfasen, for å kunne gi stafettpinnen videre til ungdommen til bruk som felles plattform som knytter sammen det flotte bilmiljøet vårt er et av de største.

Det er så enkelt som at folk med felles fritidsinteresse vil ha sitt eget sted å utdøve hobbyen sin på.

Derfor vil vi ha bil som en annerkjent fristidsaktivitet, og vårt første steg mot dette målet - er å finne unge ildsjeler som vil gjøre en forskjell i byen vår.

Etterspørselen for et anlegg, i form av en egen asfaltert plass med sitteplasser et lite stykke unna asfaltkanten, søplekasser og belysning er ikke bare enorm i vår kommune - men flere steder rundt om i landet.

Dette har vært en slags kollektiv enighet i mange år, og håpet er at vår kommune skal kunne være en av kommunene som kan bidra til gjennomføre et slikt prosjekt og gå frem som et eksempel for andre kommuner.

Det er ikke slik at det er kun er kommunen som skal ta de tunge løftene, men at vi sammen kan skape et springbrett til et unikt konsept.

Kompromisser og avtaler må inngås, ikke bare med kommune, politi og evetuelle grunneiere, men også med samarbeidspartnere, trafikksikkerthetsutvalget og Statens Vegvesen.

Sammen kan vi finne en løsning som kan gagne alle Kongsbergs innbyggere.

Prosjektet vil være en langvarig satsing hvor kommunen står for en del av fundamentet, og foreningen sørger for at dette driftes på en slik måte at det gir mer tilbake til samfunnet enn det tar.

Nå er vi ikke bare i en dialog, men på veien som kan ta oss videre til en kommune for alle.