Søkte om pengestøtte til by-sykkelprosjekt – fikk avslag

Det jobbes for et by-sykkelprosjekt i Kongsberg. Men et skår i gleden var at Miljødepartementet sa nei til søknaden om pengestøtte.